ماشین سازی پگاه

دکمه پولک میخی

ریال۵,۳۷۶,۰۰۰

این محصول سفارشی می باشد و جهت خرید لطفا با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید

موجود

توضیحات

این نوع دکمه ها دارای میخ های نرمی در زیر خود می باشند که دیگر نیاز به دوختن ندارد.
بیشترین مورد استفاده آن در تولید مبلمان ، روکش صندلی خودرو و تولید تشک می باشد.

این دکمه ها نیز مانند دیگر دکمه های پولک دارای دو قسمت زیره و رویه می باشد و توسط پارچه دلخواه رویه آن به زیره پرچ می گردد.

این محصول سفارشی می باشد و جهت خرید لطفا با دفتر فروش تماس حاصل فرمایید